حضور گروه صنعتی “پارس تاب ” در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودروی تهران.