اولین روز نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودروتهران

گروه صنعتی پارس تاب : سالن میلاد(۳۱b) غرفه۱۷

نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران

بازدید جناب اقای حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از غرفه پارس تاب

بازدید جناب اقای حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از غرفه پارس تاب