حضور پارس تاب تولید کننده لامپ خودرو در چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعات بازدید ۱۶ الی ۲۲