روشنایی لیزری تنها نوآوری جدید در مورد لامپ خودرو است و گام بزرگ بعد از لامپ های ها در تکنولوژی نور خودرو است. این موضوع میتواند باز گشا کننده دریچه LED هالوژن ، زنون و های خوبی در جهت تکمیل کارایی و طراحی لامپ های خودرو باشد.

در آینده نور خودرو میتواند با کمک فناوری نور لیزری و با کارایی بیشتری طراحی و ساخته شود.

نور لیزر برای لامپ های خودرو

دیودهای لیزری به دلیل اندازه کوچک خود بیشتر قابل توجه قرار گرفتند:

در تولید یک دیود لیزری میبینم که در کمتر از یک هزارم میلیمتر میتوان شار نوری فوق العاده ای تولید کرد. این روشنایی تا نور تولید کند که این نوید را میدهد که در آینده لامپ ها بسیار کوچک تر ازLEDچهار برابر یک اندازه فعلی خواهند شد بدون اینکه کوچکترین کمبود نور در تطابق با استانداردهای روشنایی خودرو اتفاق بیفتد.

مزیت اصلی هم که برای رانندگان در این تکنولوژی به وجود می آید این است که بیشترین طول عمر در بین لامپ هایی که تاکنون استفاده کرده اند را مشاهده خواهند کرد. و همچنین دید بهتری در جاده به راننده خواهد داد که باعث افزایش ایمنی خواهد شد.

از تکنولوژی کامل لامپ های لیزریBMW 7 و سری های جدید BMW I8 , AUDI R8 LMX استفاده میکنند.

نور لیزر برای لامپ های خودرو 2

شرکت BMW , AUDI توانستند تقریبا از این تکنولوژی در یک زمان استفاده کنند و تحقیقات این شرکت ها با استفاده از گروه تحقیق و توسعه شرکت های لامپ ساز انجام گرفت که نتیجه این تحقیقات به وجود آمدن این موضوع بود که پرتو ساطع شده از لامپ های لیزری در این نوع از وسایل نقلیه در رنج بیشتر ۶۰۰ متر قرار  گرفتند. ( این مقدار دو برابر نور لامپ های LED ساخته شده فعلی است.)

تازه ترین مقالات پارس تاب