سمینار تخصصی پارس تاب

نهمین سمینار تخصصی گروه صنعتی پارس تاب با حضور مقامات صنفی لوازم یدکی و برق کاران در کرمانشاه برگزار شد.
کرمانشاه-شهریور ۹۶

نهمین سمینار تخصصی محصولات پارس تاب در کرمانشاه

نهمین سمینار تخصصی محصولات پارس تاب در کرمانشاه 1

نهمین سمینار تخصصی محصولات پارس تاب در کرمانشاه 3