می تونی بحث درباره حضور پارس تاب در پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!