حضور پارس تاب در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودروی تهران